Thi "Khối" A thì phải chọn ngành nào? | TIN MỚI TUYỂN SINH

Thi "Khối" A thì phải chọn ngành nào?

"Khối" A là một trong những khối được cho là "ăn khách" đối với thị trường việc làm những năm gần đây. Hậu tốt nghiệp, cánh cửa sự nghiệp sẽ mở rộng với những thí sinh biết cách nhìn nhận thực tế về thị trường việc làm. Vậy nên diễn biến xã hội thế nào? các em nên chú trọng tìm hiểu để lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp nhất.

 

Ngành
Ngành
Điều tra trinh sát
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Điều tra hình sự
Công nghệ may
Điều tra trinh sát
Công nghệ chế tạo máy
Điều tra hình sự
Công nghệ thực phẩm
Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật hình sự
Công nghệ thông tin
Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh
Công nghệ chế biến thủy sản
Kĩ thuật phần mềm
Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm
Truyền thông và mạng máy tính
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Quản trị kinh doanh
Công nghệ da giày
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ Thông tin
Việt nam học (chuyên ngành du lịch)
Quản trị Kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh)
Kế toán
Công nghệ vật liệu (Polymer và composite)
Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật hóa học
Quan hệ quốc tế
Công nghệ thực phẩm
Kinh tế
Công nghệ chế biến thủy sản
Tài chính - Ngân hàng
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật công trình xây dựng
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Quản trị khách sạn
Kỹ thuật điện, điện tử
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Kế toán
Khoa học môi trường
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kĩ thuật xây dựng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Công nghệ thực phẩm
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Khoa học môi trường
Kế toán
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kĩ thuật công trình xây dựng
Quản trị khách sạn
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Kĩ thuật cơ - điện tử
Tài chính - Ngân hàng
Kĩ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử
Kinh tế xây dựng
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Công nghệ sinh học
Bảo hiểm (mới)
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
Công tác xã hội
Quản trị kinh doanh
Kế toán (mới)
Quản trị nhân lực
Công nghệ thực phẩm
Quản trị kinh doanh
Côn nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Marketing
Thiết kế công nghiệp
Bất động sản
Công nghệ thông tin
Kinh doanh quốc tế
Truyền thông và mạng máy tính
Tài chính-Ngân hàng
Toán ứng dụng
Kế toán
Kỹ thuật phần mềm (mới)
Hệ thống thông tin quản lý
Công nghệ kĩ thuật môi trường (mới)
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Quản trị nhân lực
Công nghệ thông tin
Marketing
Công nghệ thông tin
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Quản trị khách sạn
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kỹ thuật công trình xây dựng
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Công nghệ thực phẩm
Hệ thống thông tin quản lý (mới)
Quản trị kinh doanh
Quản trị công nghệ truyền thông (mới)
Thiết kế công nghiệp
Quản lý tài nguyên và môi trường
Công nghệ thông tin
Kinh doanh quốc tế (mới)
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Quản trị văn phòng
Kinh doanh quốc tế
Tin học ứng dụng
Kế toán
Khoa học máy tính
Quản trị khách sạn
Toán ứng dụng
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Thống kê
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Quản lí đất đai
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Quản trị kinh doanh
Bảo hộ lao động
Địa chất học
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kĩ thuật trắc địa - bản đồ
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Khí tượng học
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Thủy văn
Quy hoạch vùng và đô thị
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Kỹ thuật hóa học
Cấp thoát nước
Khoa học môi trường
Công nghệ thông tin
Công nghệ sinh học
Khí tượng học
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ kỹ thuât môi trừơng
Kế toán
Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Quản trị kinh doanh
Quản lý đất đai
Quan hệ lao động
Thủy văn
Xã hội học
Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng
Công tác xã hội
Hệ thống thông tin
Việt Nam học
Công nghệ kĩ thuật địa chất
Tin học ứng dụng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Kĩ thuật công trình xây dựng
Kế toán
Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Kĩ thuật cơ khí
Tài chính - Ngân hàng
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ thông tin
Kế toán
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Kinh tế vận tải
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Kinh tế xây dựng
Tâm lí học
Kĩ thuật xây dựng
Tin học ứng dụng
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Khai thác vận tải
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Quản trị kinh doanh
Khoa học hàng hải
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Truyền thông và mạng máy tính
Kinh doanh thương mại
Kỹ thuật điện, điện tử
Tài chính - Ngân hàng
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)
Kế toán
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)
Quản trị khách sạn
Kỹ thuật tàu thủy
Quan hệ công chúng
Kỹ thuật Cơ khí
Công nghệ Sinh học
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kĩ thuật phần mềm
Công nghệ thông tin
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Kỹ thuật công trình xây dựng
Kĩ thuật nhiệt
Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)
Kinh tế xây dựng
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức)
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Điều khiển tàu biển
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
Vận hành khai thác máy tàu thủy
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Công nghệ thông tin
Công nghệ kĩ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kĩ thuật hoá học
Khai thác vận tải
Công nghệ Thực phẩm
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật nhiệt
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Tài chính - ngân hàng
Khoa học máy tính
Công nghệ may
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Kinh tế
Công nghệ may
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (mới)
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ kĩ thuật hoá học
Kế toán
Công nghệ thực phẩm
Hệ thống thông tin quản lí
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Ngành Luật
Quản trị kinh doanh
Marketing
Kế toán
kinh doanh quốc tế
Tài chính ngân hàng (mới)
Quản trị Kinh doanh
Thương mại điện tử
Kế toán
Công nghệ chế tạo máy
Tài chính Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Kế Toán
Quản trị kinh doanh
Truyền thông và mạng máy tính
Kế toán
Tài Chính - Ngân hàng
Kinh tế quốc tế
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống thông tin quản lý
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Luật kinh tế
Kỹ thuật xây dựng
Tài chính ngân hàng
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
Luật học
Công nghệ chế biến lâm sản
Quản trị - Luật
Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Khoa học máy tính
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Công nghệ sinh học
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kĩ thuật Hóa học
Kinh tế
Chăn nuôi
Tài chính - Ngân hàng
Thú y
Kế toán
Nông học (mới)
Hệ thống thông tin quản lí
Bảo vệ thực vật
Luật kinh tế
Lâm nghiệp
Đông Nam Á học
Nuôi trồng thuỷ sản
Xã hội học
Công nghệ thực phẩm
Công tác xã hội
Công nghệ sinh học
Quản lý xây dựng
Kỹ thuật môi trường
Tài chính - Ngân hàng
Quản lí tài nguyên và môi trường
Công nghệ chế biến thủy sản
Bản đồ học
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
Khoa học môi trường
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Nông học
Kinh tế
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Lâm nghiệp
Kinh doanh nông nghiệp
Quản lí đất đai
Kế toán
Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lí đất đai
Công nghệ thực phẩm
Quản lý tài nguyên và môi trường
Thú y
Quản lí đất đai
Phát triển nông thôn
Nông học
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thực phẩm
Nuôi trồng thủy sản
Công nghệ sinh học
Thú y
Tài chính - ngân hàng
Kinh tế
Công nghệ may
Tài chính - Ngân hàng (mới)
Công nghệ thông tin
Quản trị Kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp
Kỹ thuật điện, điện tử (mới)
Kĩ thuật trắc địa - bản đồ
Kế toán
Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng
Tài chính - ngân hàng (mới)
Quản lí công nghiệp
Công nghệ thông tin
Kĩ thuật vật liệu
Quản trị kinh doanh
Kĩ thuật Dệt
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ May
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (mới)
Kĩ thuật cơ - điện tử
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Kĩ thuật cơ khí
Công nghệ thực phẩm
Kĩ thuật nhiệt
Kỹ thuật xây dựng
Kĩ thuật địa chất
Quản lý tài nguyên và môi trường
Kĩ thuật dầu khí
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ thực phẩm
Kĩ thuật điện, điện tử
Công nghệt cơ - điện tử
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
Công nghệ sinh học
Kĩ thuật hàng không
Kỹ thuật hình ảnh y học
Công nghệ kĩ thuật ô tô
Kế toán
Kĩ thuật tàu thuỷ
Dược
Công nghệ sinh học
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Kế toán
Kĩ thuật hoá học
Hệ thống thông tin quản lý
Công nghệ Thực phẩm
Quản trị kinh doanh
Kĩ thuật môi trường
Kinh doanh quốc tế
Quản lí tài nguyên và môi trường
Luật kinh tế
Khoa học máy tính
Luật
Kĩ thuật máy tính
Thương mại điện tử
Vật lí kĩ thuật
Marketing
Cơ kĩ thuật
Công nghệ thông tin
Kĩ thuật công trình xây dựng
Quản trị kinh doanh
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Công nghệ sinh học
Kĩ thuật công trình biển
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Kỹ thuật công trình thủy
Kỹ thuật y sinh
Bảo dưỡng công nghiệp
Quản lý nguồn lợi thủy sản
Khoa học máy tính
Công nghệ thực phẩm
Kỹ thuật máy tính
Tài chính - Ngân hàng
Kỹ thuật phần mềm
Kỹ thuật xây dựng
Hệ thống thông tin
Toán ứng dụng
Truyền thông và mạng máy tính
Hóa học
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
An toàn Thông tin
Logistics và quản lí chuỗi cung ứng
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí Công)
Công nghệ thông tin
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
Quản trị kinh doanh
Tài chính - Ngân hàng
Vật lí học
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Kĩ thuật hạt nhân
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật máy tính
Hóa học
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Địa chất học
Kỹ thuật phần mềm
Khoa học môi trường
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật môi trường (mới)
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Khoa học vật liệu
Khoa học máy tính
Hải dương học
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật máy tính
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Triết học
Kỹ thuật máy tính
Địa lý học
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Xã hội học
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Thông tin học
Công nghệ thông tin
Quy hoạch vùng và đô thị
Kĩ thuật điện, điện tử
Quản trị văn phòng
Kĩ thuật cơ điện tử
Thư ký văn phòng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Công nghệ sinh học
Tài chính - Ngân hàng
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Kế toán
Toán học
Công nghệ chế tạo máy
Quản trị văn phòng
Kỹ thuật công nghiệp
Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Toán ứng dụng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật ôtô
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ in
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Công nghệ thông tin
Quản lý giáo dục
Công nghệ may
Giáo dục Tiểu học
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Giáo dục Chính trị
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Sư phạm Toán học
Công nghệ Kỹ thuật máy tính
Sư phạm Vật lý
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm Hóa học
Quản lý công nghiệp
Sư phạm Địa lý
Công nghệ thực phẩm
Giáo dục Tiểu học
Kế toán
Sư phạm Toán học
Kinh tế gia đình
Sư phạm Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Sư phạm Hóa học
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
Công nghệ chế tạo máy
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Sư phạm Kinh tế gia đình
Công nghệ may
Sư phạm Địa lí
Sư phạm Toán học
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Sư phạm Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Hệ dân sự (Công nghệ thông tin)
Sư phạm Tin học
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Vật lý học
Công nghệ thông tin
Hóa học
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Sư phạm Hoá học
Công nghệ thông tin
Sư phạm Địa lí
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Giáo dục quốc phòng-An Ninh
Công nghệ thông tin
Quản lý giáo dục
Công nghệ kĩ thuật ô tô
Giáo dục Tiểu học
Quản trị Kinh doanh
Kĩ thuật công trình thủy
Quản trị Kinh doanh
Kĩ thuật Công trình xây dựng
Kĩ thuật điện
Công nghệ kĩ thuật xây dựng
Tài Chính và Kế Toán
Kĩ thuật tài nguyên nước
Công nghệ thông tin
Cấp thoát nước
Chỉ huy tham mưu
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Hệ quân sự (Kỹ sư quân sự)
Khoa học máy tính
Hệ dân sự (Công nghệ kỹ thuật Ôtô)


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH