Mã trường THPT tại Vĩnh Phúc | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Vĩnh Phúc


Ma truong Thpt tai Vinh Phuc


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
16
010
CĐ nghê Việt Đức
Phường Liên Bảo TP Vĩnh Yên
2
16
011
THPT Trần Phú
Phường  Liên Bảo TP Vĩnh Yên
2
16
012
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Phường  Liên Bảo TP Vĩnh Yên
2
16
013
THPT Dân lập Vĩnh Yên
Phường Liên BảoTP Vĩnh Yên
2
16
014
THPT Vĩnh Yên
Phường Hội Hợp TP Vĩnh Yên
2
16
015
THPT DTNT Tỉnh
Phường Đồng Tâm TP Vĩnh Yên
1
16
016
THPT Nguyễn Thái Học
Phường Khai Quang TP Vĩnh Yên
2
16
017
TTGDTX Tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 2
Phường Liên Bảo, TPVĩnh Yên
2
16
018
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên
2
16
019
TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh Yên
2
16
021
THPT Tam Dương
Thị trấn Hợp Hoà H Tam Dương
2NT
16
022
TTGDTX Tam Dương
Thị trấn Hợp Hoà H Tam Dương
2NT
16
023
THPT Trần Hưng Đạo
Thị trấn Hợp Hoà H Tam Dương
2NT
16
024
THPT Tam Dương 2
Xã Duy Phiên H Tam Dương
2NT
16
030
TT Dạy nghề Lập Thạch
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
1
16
031
THPT Ngô Gia Tự
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
1
16
032
THPT Liễn Sơn
Xã Liên Sơn H Lập Thạch
1
16
034
THPT TrầnNguyên Hãn
Xã Triệu Đề H Lập Thạch
2NT
16
035
THPT Triệu Thái
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
1
16
036
TTGDTX Lập Thạch
Thị trấn Xuân Hoà H Lập Thạch
1
16
037
THPT Thái Hoà
Xã Thái Hoà, H Lập Thạch
1
16
039
THPT Văn Quán
Xã Văn Quán-H Lập Thạch
2NT
16
041
THPT Lê Xoay
Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
2NT
16
042
THPT Ng Viết Xuân
Xã Chấn Hưng  H Vĩnh Tường
2NT
16
043
THPT Đội Cấn
Xã Tam Phúc  H Vĩnh Tường
2NT
16
044
TTGDTX Vĩnh & TT dạy nghề Vĩnh TườngTường
Xã Thổ Tang  H Vĩnh Tường
2NT
16
045
THPTBC Vĩnh Tường
Thị trấn Vĩnh Tường H Vĩnh Tường
2NT
16
046
THPT Nguyễn Thị Giang
Xã Chấn Hưng H Vĩnh Tường
2NT
16
047
THPT Hồ Xuân Hương
Xã Tam Phúc H Vĩnh Tường
2NT
16
051
THPT Yên Lạc
Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
2NT
16
052
THPT Yên Lạc 2
Xã Liên Châu  H Yên Lạc
2NT
16
053
THPT Phạm Công Bình
Xã Nguyệt Đức  H Yên Lạc
2NT
16
054
TTGDTX Yên Lạc
Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
2NT
16
055
THPT Đồng Đậu
Thị trấn Yên Lạc H Yên Lạc
2NT
16
061
THPT Bình Xuyên
Thị trấn Hương Canh H Bình Xuyên
2NT
16
062
THPT Quang Hà
Xã Quang Hà  H Bình Xuyên
2NT
16
063
THPT Võ Thị Sáu
Xã Phú Xuân  H Bình Xuyên
2NT
16
064
TTGDTX Bình Xuyên & TT dạy nghề Bình Xuyên
Xã Tam Hợp  H Bình Xuyên
2NT
16
065
CĐ nghề cơ khí nông nghiệp
Xã Tam Hợp H Bình Xuyên
2NT
16
066
THPT Nguyễn Duy Thì
Xã Gia Khánh H Bình Xuyên
2NT
16
071
THPT Sáng Sơn
Xã Tam Sơn H Sông Lô
2NT
16
072
THPT Bình Sơn
Xã Nhân Đạo  H Sôn g Lô
1
16
073
THPT Sông Lô
Xã Đồng Thinh. H Sông Lô
1
16
080
TT Dạy nghề Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
2
16
081
THPT Bến Tre
Thị xã Phúc Yên
2
16
082
THPT Hai Bà Trưng
Thị xã Phúc Yên
2
16
083
THPT Xuân Hòa
Thị xã Phúc Yên
2
16
084
THPT DL Châu Phong
Thị xã Phúc Yên
2
16
085
THPT Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
2
16
086
TTGDTX Thị xã Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
2
16
087
CĐ Công nghiệp Phúc Yên
Thị xã Phúc Yên
2
16
089
CĐ nghề cơ khí cơ giới xây dựng số 1
Thị xã Phúc Yên
2
16
090
TC nghề kỹ thuật và xây dựng
Thị xã Phúc Yên
2
16
091
THPT Tam Đảo
Xã Tam Quan H Tam Đảo
1
16
092
TTGDTX Tam Đảo
H. Tam Đảo
1
16
093
THPT Tam Đảo 2
Xã Bồ Lý H Tam Đảo
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH