Mã trường THPT tại Thái Nguyên | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Thái Nguyên


Ma truong Thpt tai Thai Nguyen


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
12
001
TTGDTXTP Thái Nguyên
P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
2
12
002
TTGDTX Thị xã Sông Công
Thị xã Sông Công
2
12
003
TTGDTX huyện Định Hoá
TT Chợ Chu, H. Định Hoá
1
12
004
TTGDTX huyện Phú Lương
Thị Trấn Đu, H. Phú Lương
1
12
005
TTGDTX huyện Võ Nhai
Thị Trấn Đình Cả, H. Võ Nhai
1
12
006
TTGDTX huỵện Đại Từ
Thị Trấn Đại Từ, H. Đại Từ
1
12
007
TTGDTX huyện Đồng Hỷ
ThịTrấn Đồng Bẩm, H. Đồng Hỷ
1
12
008
TTGDTX huyện Phú Bình
ThịTrấn Hương Sơn, H. Phú Bình
2NT
12
009
TTGDTX Huyện Phổ Yên
Xã Nam Tiến, H. Phổ Yên
2NT
12
010
THPT Chuyên (Năng khiếu)
P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên
2
12
011
THPT Lương Ngọc Quyến
P. Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên
2
12
012
THPT Ngô Quyền
P. Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên
2
12
013
THPT Gang Thép
P. Trung Thành, Tp Thái Nguyên
2
12
014
THPT Chu Văn An
P. Hương Sơn, Tp Thái Nguyên
2
12
015
THPT Dương Tự Minh
P. Quang Vinh, Tp Thái Nguyên
2
12
016
THPT Khánh Hoà
xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương
1
12
017
PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
P. Tân Lập, Tp Thái Nguyên
2
12
018
THPTThái Nguyên
P. Quang Trung, Tp Thái Nguyên
2
12
019
THPT  Lê Quý Đôn
P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên
2
12
020
THPT Sông Công
Thị xã Sông Công
2
12
021
THPT Định Hoá
Thị Trấn Chợ Chu, H. Định Hoá
1
12
022
THPT Bình Yên
xã Bình Yên, H. Định Hoá
1
12
023
THPT Phú Lương
Thị Trấn Đu, H. Phú Lương
1
12
024
THPT Võ Nhai
Thị Trấn Đình Cả, H. Võ Nhai
1
12
025
THPT Đại Từ
Thị Trấn Đại Từ, H. Đại Từ
1
12
026
THPT Đồng Hỷ
TT Chùa Hang, H. Đồng Hỷ, TN
1
12
027
THPT Trại Cau
Thị Trấn Trại Cau, H. Đồng Hỷ
1
12
028
THPT Phú Bình
ThịTrấn Hương Sơn, H. Phú Bình
2NT
12
029
THPT Lê Hồng Phong
Thị Trấn Ba Hàng, H. Phổ Yên
2NT
12
030
THPT Bắc Sơn
Thị Trấn Bắc Sơn, H. Phổ Yên
1
12
031
Thiếu Sinh Quân QK1
P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên
2
12
032
THPT Lương Thế Vinh
P. Quang Trung,Tp Thái Nguyên
2
12
033
Phổ thôngVùng Cao Việt Bắc
Xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên

12
034
THPT Yên Ninh
Xã Yên Ninh, H. Phú Lương
1
12
035
THPT Nguyễn Huệ
Xã Phú Thịnh, H. Đại Từ
1
12
036
THPT Lương Phú
Xã Lương Phú, H. Phú Bình
2NT
12
037
THPT Phổ Yên
Xã Tân Hương, H. Phổ Yên
2NT
12
038
CĐ SP Thái Nguyên
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
039
CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
040
CĐ Cơ khí luyện kim
Xã Lương Sơn TP Thái Nguyên
2
12
041
CĐ Giao thông Vận tải miền núi
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
042
CĐ Y tế Thái Nguyên
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
043
CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc
P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
2
12
044
CĐ Thương mại  và Du lịch
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
045
CĐ Công nghiệp Thái Nguyên
Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương
1
12
046
CĐ Công nghệ và Kính tê Công nghiệp
Xã Trung Thành H. Phổ Yên
2NT
12
047
CĐ Công nghiệp Việt Đức
P. Thắng Lợi, Thị xã Sông Công
2
12
048
Trường Văn hoá I Bộ Công An
P. Lương Sơn, TP. Thái Nguyên
2
12
049
CĐ Nghề CN Việt Bắc TKV
Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương
1
12
050
TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi
P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
2
12
051
CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN
P. Thịnh Đán, TP  Thái Nguyên
2
12
052
CĐ Nghề Cơ điện LK
P. Tích Lương, TP Thái Nguyên
2
12
053
THPT Trần Phú ,  Võ Nhai
Xã Cúc Đường - H. Võ Nhai
1
12
054
THPT Lưu Nhân Chú, Đại tư
Xã Hùng Sơn, H Đại từ
1
12
055
THPT Hoàng Quốc Việt, Võ Nhai
Xã Tràng Xa, H Võ Nhai
1
12
056
Trường TC nghề Thái Nguyên
P.Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
2
12
057
THPT Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ
X.Quang Sơn, H. Đồng Hỷ, Thái Nguyên
1
12
058
THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình
X.Điềm Thuỵ, H. Phú Bình, Thái Nguyên
2NT
12
059
TT GDTX tỉnh
P. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên
2
12
060
THPT Đào Duy Từ
P. Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên
2
12
061
TC Nghề Nam Thái Nguyên
Xã Đồng Tiến, H. Phổ Yên
2NT
12
062
TC nghề số 1 - Bộ Quốc phòng
P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
2
12
063
Trường TC nghề KT 3D
Xã Đông Cao,  H Phổ Yên, Thái Nguyên
2NT


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH