Mã trường THPT tại Sơn La | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Sơn La


Ma truong Thpt tai Son La


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
14
000
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phường Tô Hiệu –Thành phố Sơn La
1
14
001
TTGDTX Thành phố Sơn La
Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La
1
14
002
Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai
Thị Trấn H. Quỳnh Nhai
1
14
003
Phòng GD -ĐT  huyện Mường La
Thị Trấn H. Mường La
1
14
004
Phòng GD -ĐT  huyện Thuận Châu
Thị Trấn H. Thuận Châu
1
14
005
Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên
Thị Trấn H. Bắc Yên
1
14
006
Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên
Thị Trấn H. Phù Yên
1
14
007
Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn
Thị Trấn H. Mai Sơn
1
14
008
Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu
Thị Trấn H. Yên Châu
1
14
009
Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã
Thị Trấn H. Sông Mã
1
14
010
Phòng GD -ĐT  huyện Mộc Châu
Thị Trấn H. Mộc Châu
1
14
011
THPT -Mộc Lỵ
Thị Trấn H. Mộc Châu
1
14
012
THPT -Thảo Nguyên
TT Nông trường -Mộc Châu
1
14
013
Trung tâm GDTX Mộc Châu
TT Nông trường -Mộc Châu
1
14
014
THPT Tô Hiệu
Phường Tô Hiệu –Thành phố Sơn La
1
14
015
THPT Thuận Châu
Thị Trấn -H. Thuận Châu
1
14
016
THPT Phù Yên
Thị Trấn -H. Phù Yên
1
14
017
THPT Mai Sơn
Thị Trấn -H. Mai Sơn
1
14
018
THPT Yên Châu
Thị Trấn -H. Yên Châu
1
14
019
THPT Sông Mã
Thị Trấn -H. Sông Mã
1
14
020
THPT Chiềng Sinh
Xã Chiềng Sinh -Thành phố Sơn La
1
14
021
THPT Chuyên
Phường Chiềng Lề -Thành phố Sơn La
1
14
022
Trường PTDT nội trú tỉnh
Xã Chiềng Cơi -Thành phố Sơn La
1
14
023
THPT Chiềng Ve
Xã Chiềng Ve, H. Mộc Châu
1
14
024
THPT Sốp Cộp
Thị Trấn H. Sốp Cộp
1
14
025
THPT Phiêng Khoài
Xã Phiêng Khoài,  H. Yên Châu
1
14
026
THPT Quỳnh Nhai
Thị Trấn H. Quỳnh Nhai
1
14
027
THPT Mường La
Thị Trấn H. Mường La
1
14
028
THPT Bắc Yên
Thị Trấn H. Bắc Yên
1
14
029
THPT Tông Lệnh
Xã Tông Lệnh , H.  Thuận Châu
1
14
030
THPT Chu Văn Thịnh
Xã Chiềng Ban H. Mai Sơn
1
14
031
THPT Gia Phù
Thị tứ Gia Phù H. Phù Yên
1
14
032
THPT Mường Giôn
Xã Mường Giôn , H. Quỳnh Nhai
1
14
033
THPT Chiềng Khương
Xã Chiềng Khương  H. Sông Mã
1
14
034
THPT Cò Nòi
Xã Cò Nòi H. Mai Sơn
1
14
035
Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp
Thị Trấn H. Sốp Cộp
1
14
036
THPT Mộc Hạ
Xã Mộc Hạ -H. Mộc Châu
1
14
037
THPT Nguyễn Du
Xã Chiềng Đen -Thành phố Sơn La
1
14
038
Trung tâm GDTX huyện Q/ Nhai
Thị Trấn H. Quỳnh Nhai
1
14
039
Trung tâm GDTX huyện Mường La
Thị Trấn H. Mường La
1
14
040
Trung tâm GDTX huyện Th/Châu
Thị Trấn H. Thuận Châu
1
14
041
Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên
Thị Trấn H. Bắc Yên
1
14
042
Trung tâm GDTX huyện Phù Yên
Thị Trấn H. Phù Yên
1
14
043
Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn
Thị Trấn H. Mai Sơn
1
14
044
Trung tâm GDTX huyện Yên Châu
Thị Trấn H. Yên Châu
1
14
045
Trung tâm GDTX huyện Sông Mã
Thị Trấn H. Sông Mã
1
14
046
Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp
Thị Trấn H. Sốp Cộp
1
14
047
THPT Tân lập, Mộc Châu
Xã Tân Lập, H. Mộc Châu
1
14
048
THPT Cọ Mạ
Xã Cọ Mạ, H. Thuận Châu
1
14
049
THPT Mường Bú
Xã Mường Bú, H. Mường La
1
14
050
THPT Mường Lầm
Xã Mường Lầm. H. Sông Mã
1
14
051
THPT Tân Lang
Xã Tân Lang, H. Phù Yên
1
14
052
THPT Bình Thuận
Xã Bình Thuận, H. Thuận Châu, tỉnh Sơn La
1
14
053
TC cấp nghề Sơn La
Khu đô thị mới Chiềng Ngần - TP Sơn La
1

 

Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH