Mã trường THPT tại Quảng Trị | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Quảng Trị


Ma truong Thpt tai Quang Tri


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu
vực
32
000
Sở GD-ĐT Quảng Trị
Phường 1-TP. Đông Hà
2
32
011
THPT Nam Hải Lăng
Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng
2NT
32
012
THPT Hải Lăng
Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
2NT
32
013
THPT Trần Thị Tâm
Xã Hải Quế -H. Hải Lăng
2NT
32
014
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
2NT
32
015
Phòng GD&ĐT Hải Lăng
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
2NT
32
016
THPT TX Quảng Trị
Phường1-Thị xã Quảng Trị
2
32
017
THPT DT Nội Trú Tỉnh
Phường1-Thị xã  Quảng Trị
2
32
018
THPT Nguyễn Huệ
Phường1-Thị xã  Quảng Trị
2
32
019
Phòng GD&ĐT TX Q Trị
Phường1-Thị xã  Quảng Trị
2
32
020
THPT Triệu Phong
Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong
2NT
32
021
THPT Chu Văn An
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
2NT
32
022
THPT Vĩnh Định
Xã Triều Tài-H. Triệu Phong
2NT
32
023
Phòng GD&ĐT Triệu Phong
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
2NT
32
024
THPT Chuyên LQĐôn
Phường 5-TP. Đông Hà
2
32
025
THPT  Đông Hà
Phường 1- TP. Đông Hà
2
32
026
THPT Lê Lợi Đông Hà
Phường 5- TP. Đông Hà
2
32
027
THPT Phan Châu Trinh
Phường 1- TP. Đông Hà
2
32
028
TTKTTH-HN tỉnh
Phường 1- TP. Đông Hà
2
32
029
Phòng GD&ĐT TP Đông Hà
Phường 1- TP. Đông Hà
2
32
030
THPT Tân Lâm
Xã Cam Thành-H. Cam Lộ
1
32
031
THPT Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
2NT
32
032
THPT Lê Thế Hiếu
Xã Cam Chính-H. Cam Lộ
1
32
033
Phòng GD&ĐT Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
2NT
32
034
THPT Hướng Hoá
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
1
32
035
THPT Lao Bảo
Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá
1
32
036
Phòng GD&ĐT Hướng Hóa
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
1
32
037
THPT Đakrông
Xã Hướng Hiệp-H. Đakrông
1
32
038
Phòng GD&ĐT Đak Rông
Xã Mò ó-H. Đakrông
1
32
039
THPT Cồn Tiên
Xã Hải Thái-H. Gio Linh
1
32
040
THPT Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
2NT
32
041
THPT Nguyễn Du
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
2NT
32
042
Phòng GD&ĐT Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
2NT
32
043
THPT Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
2NT
32
044
THPT Cửa Tùng
Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh
2NT
32
045
THPT Nguyễn Công Trứ
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
2NT
32
046
THPT Bến Quan
Xã Vĩnh Hà-H.Vĩnh Linh
1
32
047
Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
2NT
32
048
TTGDTX Hướng Hoá
Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá
1
32
049
TTGDTX Đakrong
Xã Hướng Hiệp-H. Đakrông
1
32
050
TTGDTX Cam Lộ
Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ
2NT
32
051
TTGDTX Đông Hà
Phường 1-Thị xã Đông hà
2
32
052
TTGDTX Hải Lăng
Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng
2NT
32
053
TTGDTX TX Quảng trị
Phường1-Thị xã Quảng Trị
2
32
054
TTGDTX Triệu Phong
Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong
2NT
32
055
TTGDTX Gio Linh
Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh
2NT
32
056
TTGDTX Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
2NT
32
057
TTKTTH-HN TX Quảng trị
Phường1-Thị xã Quảng Trị
2
32
058
TTKTTH-HN Vĩnh Linh
Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh
2NT
32
059
THPT Hướng Phùng
Hướng Phùng-H. Hướng Hoá
1
32
060
THPT Số 2 Đakrông
Tà Rụt-H. Đakrông
1
32
061
THPT A Túc
A Túc –H. Hướng Hoá
1
32
062
THPT Nguyễn Hữu Thận
Triệu Đại, Triệu Phong, Qtrị
2NT
32
063
TC nghề Quảng Trị
Phường 5, TP. Đông Hà, Quảng Trị
2
32
064
THPT Chế Lan Viên
Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị
2-NT


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH