Mã trường THPT tại Quảng Bình | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Quảng Bình


Ma truong Thpt tai Quang Binh


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu
vực
31
002
THPT Đào Duy Từ, Đồng Hới
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
003
THPT Đồng Hới
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
004
THPT Chuyên Quảng Bình
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
005
THPT Bán công -Đồng Hới
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
006
Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
007
Trung tâm GDTX Đồng Hới
Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
009
THPT Tuyên Hoá
Tuyên Hoá, Quảng Bình
1
31
010
THPT Lê Trực-Tuyên Hoá
Tuyên Hoá, Quảng Bình
1
31
011
THPT Phan Bội Châu-T. Hoá
Tuyên Hoá, Quảng Bình
1
31
012
Trường THCS và THPT Bắc Sơn
Tuyên Hoá, Quảng Bình
1
31
013
Trung tâm GDTX Tuyên Hoá
Tuyên Hoá, Quảng Bình
1
31
015
THPT Minh Hoá
Minh Hoá, Quảng Bình
1
31
016
Trường THCS và THPT Hoá Tiến
Minh Hoá, Quảng Bình
1
31
017
Trung tâm GDTX Minh Hoá
Minh Hoá, Quảng Bình
1
31
019
THPT số 1 Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
2NT
31
020
THPT số 2 Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
2NT
31
021
THPT số 3 Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
1
31
022
THPT số 4 Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
2NT
31
023
Trung tâm GDTX Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
2NT
31
025
THPT số 1 Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
2NT
31
026
THPT số 2 Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
2NT
31
027
THPT số 3 Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
2NT
31
028
THPT số 5 Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
2NT
31
029
Trường THCS và THPT Việt Trung
Bố Trạch, Quảng Bình
1
31
030
THPT số 4 Bố trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
1
31
031
Trung tâm GDTX Bố Trạch
Bố Trạch, Quảng Bình
2NT
31
033
THPT Quảng Ninh
Quảng Ninh, Quảng Bình
2NT
31
034
THPT Ninh Châu -Quảng Ninh
Quảng Ninh, Quảng Bình
2NT
31
035
Trung tâm GDTX Quảng Ninh
Quảng Ninh, Quảng Bình
2NT
31
036
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Quảng Ninh, Quảng Bình
2NT
31
038
THPT Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2NT
31
039
THPT Hoàng Hoa Thám -  Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
1
31
040
THPT Trần Hưng Đạo -Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
1
31
041
THPT  Nguyễn  Chí Thanh
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2NT
31
042
Trung tâm GDTX Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2NT
31
043
THPT KT Lệ Thuỷ
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2NT
31
044
THPT Số 5Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
1
31
045
Trường THCS và THPT Dương Văn An
Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2NT
31
046
Trường THCS và THPT Trung Hoá
Minh Hoá, Quảng Bình
1
31
047
THPT BC Bắc Quảng Trạch
Quảng Trạch, Quảng Bình
2NT
31
048
Trung tâm KTTH-HN Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
2
31
049
TC  nghề  Quảng Bình
P. Bắc lý, TP. Đồng Hới , Quảng Bình
2
31
050
TC  nghề số  9
P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình  
2


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH