Mã trường THPT tại Lào Cai | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Lào Cai

Ma truong THPT tai Lao Cai


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
08
000
Trung tâm GDTX số 1 TP Lào Cai
Phường Duyên Hải TP Lào Cai
1
08
001
Trung tâm GDTX số 2 Tp Lào Cai
Phường Thống Nhất Tp Lào Cai
1
08
002
Trung tâm GDTX Si Ma Cai
Xã Si Ma Cai -H Si Ma Cai
1
08
003
Trung tâm GDTX Bát Xát
Thị trấn Bát Xát -H Bát Xát
1
08
004
Trung tâm GDTX Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu -H Bảo Thắng
1
08
005
Trung tâm GDTX Sa Pa
Thị trấn Sa Pa -H Sa Pa
1
08
006
Trung tâm GDTX Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên -H Văn Bàn
1
08
007
Trung tâm GDTX Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng -H Bảo Yên
1
08
008
Trung tâm GDTX Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà -H Bắc Hà
1
08
009
Trung tâm GDTX Mường Khương
Xã Mường Khương -H Mường Khương
1
08
010
THPT Chuyên tỉnh Lào Cai
Đường M9, phường Bắc Cường - T.pLào Cai
1
08
011
THPT số 1 Tp Lào Cai
Phường Cốc Lếu -Tp Lào Cai
1
08
012
THPT số 2 T.p Lào Cai
Phường Bình Minh - T.p Lào Cai
1
08
013
THPT số 3 Tp Lào Cai
Phường Duyên Hải -Tp Lào Cai
1
08
014
THPT số 4 Tp Lào Cai
Xã Cam Đường -Tp Lào Cai
1
08
015
THPT DTNT tỉnh
Phường Kim Tân -Tp Lào Cai
1
08
016
TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh
Phố Vạn Hoa -P. Kim Tân -Tp Lào Cai
1
08
017
THPT Số 1 Si Mai Cai
Xã Si Ma Cai -H Si Ma Cai
1
08
018
THPT Số 1 Bát Xát
Thị trấn Bát Xát -H Bát Xát
1
08
019
THPT số 1 Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu -H Bảo Thắng
1
08
020
THPT số 2 Bảo Thắng
Xã Xuân Giao -H Bảo Thắng
1
08
021
THPT số 3 Bảo Thắng
Thị trấn Phong Hải -H Bảo Thắng
1
08
022
THPT Số 1 Sa Pa
Thị trấn Sa Pa -H Sa Pa
1
08
023
THPT số 1 Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên -H Văn Bàn
1
08
024
THPT số 2 Văn Bàn
Xã Võ Lao -H Văn Bàn
1
08
025
THPT số 1 Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng -H Bảo Yên
1
08
026
THPT số 2 Bảo Yên
Xã Bảo Hà -H Bảo Yên
1
08
027
THPT số 1 Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà -H Bắc Hà
1
08
028
THPT số 1 Mường Khương
Xã Mường Khương -H Mường Khương
1
08
029
THPT số 2 Mường Khương
Xã Bản Lầu -H Mường Khương
1
08
030
THPT số 3 Bảo Yên
Xã Nghĩa Đô -H Bảo Yên
1
08
031
THPT số 2 Bắc Hà
Xã Bảo Nhai -H Bắc Hà
1
08
032
THPT số 2 Sa Pa
Xã Bản Hồ -H Sa Pa
1
08
033
THPT số 3 Văn Bàn
Xã Dương Quỳ -H Văn Bàn
1
08
034
THPT Số 2 Si ma cai
Xã Sin Chiêng – H Si ma cai
1
08
035
THPT Số 2 Bát Xát
Xã Bản Vượt – H Bát Xát
1
08
036
THPT số 4 Văn Bàn
Khánh Yên Hạ, H. Văn Bàn
1
08
037
PTDT nội trú THCS và THPT H.Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà, H. Bắc Hà
1
08
038
TC nghề tỉnh Lào Cai
Đường B3, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai,
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH