Mã truong THPT tại Lạng Sơn | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã truong THPT tại Lạng Sơn

Ma truong THPT tai Lang Son


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
10
000
Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLai
Hoàng Văn Thụ, P.Chi Lăng, TP Lạng sơn
1
10
001
THPT Việt Bắc
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
1
10
002
THPT Chu Văn An
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
1
10
003
THPT DTNT Tỉnh
Phường Đông Kinh TP Lạng Sơn
1
10
004
TC nghề Việt Đức
Xã Hoàng Đồng,  TP Lạng Sơn
1
10
005
TT GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn
Phường Tam Thanh TP Lạng Sơn
1
10
006
Phòng GD  TP Lạng Sơn
Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn
1
10
007
THPT Ngô Thì Sỹ
Phường Vĩnh Trại TP Lạng Sơn
1
10
008
Phòng GD Tràng Định
Thị trấn Thất Khê -Tràng Định
1
10
009
THPT Tràng Định
Thị trấn Thất Khê -Tràng Định
1
10
010
TTGDTX Tràng Định
Thị trấn Thất Khê -Tràng Định
1
10
011
THPT Bình Độ
Xã Quốc Việt, H Tràng Định
1
10
012
Phòng GD Bình Gia
Thị trấn Bình Gia, H Bình Gia
1
10
013
THPT Bình Gia
Xã Tô Hiệu H Bình Gia
1
10
014
TTGDTX Bình Gia
Xã Tô Hiệu H Bình Gia
1
10
015
THPT Pác Khuông
Xã Thiện Thuật, H.Bình Gia
1
10
016
Phòng GD Văn Lãng
Thị Trấn Na Sầm, Văn Lãng
1
10
017
THPT Văn Lãng
Thị trấn Na Sầm,  H Văn Lãng
1
10
018
TTGDTX Văn Lãng
Xã Tân Lang, H Văn Lãng
1
10
019
Phòng GD Bắc Sơn
Thị trấn Bắc Sơn, H Bắc Sơn
1
10
020
THPT Bắc Sơn
Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn
1
10
021
THPT Vũ Lễ
Xã Vũ Lễ  H Bắc Sơn
1
10
022
TTGDTX Bắc Sơn
Thị trấn Bắc Sơn H Bắc Sơn
1
10
023
Phòng GD Văn Quan
Thị trấn Văn Quan, H Văn Quan
1
10
024
THPT Lương Văn Tri
Thị trấn Văn Quan H Văn Quan
1
10
025
THPT Văn Quan
Xã Văn An, H Văn Quan
1
10
026
TTGDTX Văn Quan
Thị trấn Văn Quan H Văn Quan
1
10
027
Phòng GD  Cao Lộc
Thị trấn Cao Lộc, H Cao Lộc
1
10
028
THPT Đồng Đăng
Thị trấn Đồng Đăng H Cao Lộc
1
10
029
THPT Cao Lộc
Thị trấn Cao Lộc  H Cao Lộc
1
10
030
TTGDTX Cao Lộc
Thị trấn Cao Lộc  H Cao Lộc
1
10
031
Phòng GD  Lộc Bình
Thị trấn Lộc Bình, H. Lộc Bình
1
10
032
THPT Lộc Bình
Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình
1
10
033
THPT Na Dương
Thị trấn  Na Dương,  H Lộc Bình
1
10
034
TTGDTX Lộc Bình
Thị trấn  Lộc Bình, H Lộc Bình
1
10
035
Phòng GD Chi Lăng
Thị Trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng
1
10
036
THPT Chi Lăng
Thị trấn Đồng Mỏ, H Chi Lăng
1
10
037
THPT Hoà Bình
Xã Hoà Bình, H Chi Lăng
1
10
038
TTGDTX Chi Lăng
Thị trấn Đồng Mỏ H Chi Lăng
1
10
039
Phòng GD  Đình Lập
Thị trấn Đình Lập, H Đình Lập
1
10
040
THPT Đình Lập
Thị trấn Đình Lập H Đình Lập
1
10
041
TTGDTX Đình Lập
Thị trấn Đình Lập H Đình Lập
1
10
042
Phòng GD Hữu Lũng
Thị trấn Hữu Lũng, H Hữu Lũng
1
10
043
THPT Hữu Lũng
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
1
10
044
THPT Vân Nham
Xã Vân Nham, H Hữu Lũng
1
10
045
THPT Dân lập Hữu Lũng
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
1
10
046
TTGDTX 2 tỉnh Lạng Sơn
Thị trấn Hữu Lũng H Hữu Lũng
1
10
047
THPT Tú Đoạn
Xã Tú Đoạn,  H Lộc Bình
1
10
048
THPT Đồng Bành
TT Đồng Bành, H Chi lăng
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH