Mã trường THPT tại Lai Châu | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Lai Châu

Ma truong THPT tai Lai Chau


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
07
001
THPT chuyên Lê Quý Đôn
Phường Đoàn Kết-TX Lai Châu, Lai Châu
1
07
002
THPT Thị xã Lai Châu
Phường Tân Phong, TX Lai Châu, Lai Châu
1
07
003
THPT Quyết Thắng
Phường Quyết Thắng, TX Lai Châu
1
07
004
THPT DT Nội trú Tỉnh
Phường Quyết Thắng, TX Lai Châu
1
07
005
Trung tâm GDTX tỉnh Lai Châu
Phường Quyết Thắng TX Lai Châu,Lai Châu
1
07
006
THPT Bình Lư
TT Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu
1
07
007
Trung tâm GDTX H. Tam Đường
TT Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu
1
07
008
THPT Phong Thổ
TT Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu
1
07
009
THPT Mường So
Xã Mường So-Phong Thổ, Lai Châu
1
07
010
THPT Sìn Hồ
TT Sìn Hồ - Sìn Hồ, Lai Châu
1
07
011
Trung tâm GDTX huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Xô Lin-Sìn Hồ, Lai Châu
1
07
012
THPT Mường Tè
TT Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
1
07
013
Trung tâm GDTX Mường Tè
TT Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
1
07
014
THPT Than Uyên
TT Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
1
07
015
THPT Mường Than
Xã Phúc Than,Than Uyên, Lai Châu
1
07
016
Trung tâm GDTX huyện Than Uyên
TT Than Uyên, Lai Châu
1
07
017
THPT Tân uyên
TT Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
1
07
018
Trung tâm GDTX huyện Phong Thổ
TT Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu
1
07
019
THPT Mường Kim
Xã Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu
1
07
020
Trường TC nghề  Lai Châu
P. Quyết Thắng, TX Lai Châu, Lai Châu
1
07
021
THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng
Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
1
07
022
THPT Dào San
Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
1
07
023
Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên
Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH