Mã trường THPT tại Hòa Bình | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Hòa Bình


Ma truong Thpt tai Hoa Binh


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
23
001
Trung tâm GDTX thành phố HB
Phường Phương Lâm -Thành phố HB
1
23
002
Trung tâm GDTX Đà Bắc
Thị trấn Đà Bắc -H. Đà Bắc
1
23
003
Trung tâm GDTX Mai Châu
Thị trấn Mai Châu -H. Mai Châu
1
23
004
Trung tâm GDTX Tân Lạc
Thị trấn Mường Khến -H. Tân Lạc
1
23
005
Trung tâm GDTX Lạc Sơn
Thị trấn Vụ Bản -H. Lạc Sơn
1
23
006
Trung tâm GDTX Kỳ Sơn
Thị trấn Kỳ Sơn -H. Kỳ Sơn
1
23
007
Trung tâm GDTX Lương Sơn
Thị trấn Lương Sơn -H. Lương Sơn
1
23
008
Trung tâm GDTX Kim Bôi
Thị trấn Bo -H. Kim Bôi
1
23
009
Trung tâm GDTX Lạc Thuỷ
Thị trấn Chi Nê -H. Lạc Thuỷ
1
23
010
Trung tâm GDTX Yên Thuỷ
Thị trấn Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
1
23
011
Trung tâm GDTX Cao Phong
Thị trấn Cao Phong -Huyện Cao Phong
1
23
012
THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
Phường Thịnh Lang -Thành phố HB
1
23
013
THPT Lạc Long Quân
Phường Tân Thịnh -Thành phố HB
1
23
014
THPT Nguyễn Du
Phường Tân Thịnh -Thành phố HB
1
23
015
THPT Công Nghiệp
Phường Đồng Tiến -Thành phố HB
1
23
016
Phổ thông Dân tộc nội trú
Phường Tân Hoà -Thành phố HB
1
23
017
THPT Ngô Quyền
Phường Chăm Mát -Thành phố HB
1
23
018
THPT Đà Bắc
Thị trấn Đà Bắc -H. Đà Bắc
1
23
019
THPT Mường Chiềng
Xã Mường Chiềng -H. Đà Bắc
1
23
020
THPT Mai Châu A
Thị trấn Mai Châu -H. Mai Châu
1
23
021
THPT Mai Châu B
Xã Xăm Khoè -H. Mai Châu
1
23
022
THPT Tân Lạc
Thị trấn Mường Khến -Huyên Tân Lạc
1
23
023
THPT  Mường Bi
Xã Phong Phú -H. Tân Lạc
1
23
024
THPT Đoàn Kết
Xã Đông Lai -H. Tân Lạc
1
23
025
THPT Lạc Sơn
Thị trấn Vụ Bản -H. Lạc Sơn
1
23
026
THPT Cộng Hoà
Xã Nhân Nghĩa -H. Lạc Sơn
1
23
027
THPT Đại Đồng
Xã Ân Nghĩa -H. Lạc Sơn
1
23
028
THPT Kỳ Sơn
Xã Dân Hạ -H. Kỳ Sơn
1
23
029
THPT Phú Cường
Xã Hợp Thịnh -H. Kỳ Sơn
1
23
030
THPT Lương Sơn
Thị trấn Lương Sơn -H. Lương Sơn
1
23
031
THPT Nguyễn Trãi
Thị trấn Lương Sơn -H. Lương Sơn
1
23
032
THPT Bắc Lương Sơn
Xã Yên Bình -H. Lương Sơn
1
23
033
THPT Nam Lương Sơn
Xã Thành Lập -H. Lương Sơn
1
23
034
THPT Kim Bôi
Xã Kim Bình -H. Kim Bôi
1
23
035
THPT 19/5
Xã Tú Sơn -H. Kim Bôi
1
23
036
THPT Cù Chính Lan
Xã Long Sơn -H. Lương Sơn
1
23
037
THPT Thanh Hà
Thị trấn Thanh Hà -H.  Lạc Thủy
1
23
038
THPT Lạc Thuỷ A
Thị trấn Chi Nê -H. Lạc Thuỷ
1
23
039
THPT Lạc Thuỷ B
Xã Cố Nghĩa -H. Lạc Thuỷ
1
23
040
THPT Lạc Thuỷ C
Xã An Bình -H. Lạc Thuỷ
1
23
041
THPT Yên Thuỷ A
Thị trấn Hàng Trạm -H. Yên Thuỷ
1
23
042
THPT Yên Thuỷ B
Xã Bảo Hiệu -H. Yên Thuỷ
1
23
043
THPT Cao Phong
Thị trấn Cao Phong -H. Cao Phong
1
23
044
Trung tâm GDTX tỉnh Hoà Bình
Phường Tân Thịnh -Thành phố HB
1
23
045
Trung học Kinh tế -Kỹ Thuật HB
Phường Chăm Mát -Thành phố HB
1
23
046
THPT Lũng Vân
Xã Lũng Vân -H. Tân Lạc
1
23
047
THPT Yên Thuỷ C
Xã Yên Trị -H. Yên Thuỷ
1
23
048
THPT Quyết Thắng
Xã Thượng Cốc - H. Lạc Sơn
1
23
049
THPT Thạch Yên
Xã Dũng Phong - H. Cao Phong
1
23
050
THPT Yên Hoà
Xã Yên Hoà - H. Đà Bắc
1
23
051
THPT  Bắc Sơn
Xã Bắc Sơn - H.   Kim Bôi
1
23
052
THPT  Sào Báy
Sào Báy - H. Kim Bôi
1
23
053
CĐ nghề Hòa Bình
Xã Dân chủ -Thành phố HB
1
23
054
CĐ nghề Sông Đà
Phường Thịnh Lang -Thành phố HB
1
23
055
 CĐ nghề  Cơ điện Tây Bắc
TT Chi lê, H. Lạc thủy, Hòa Bình 
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH