Mã trường THPT tại Hà Tĩnh | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Hà Tĩnh


Ma truong Thpt tai Ha Tinh


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
30
000
Sở GD -ĐT Hà Tĩnh
Phường Tân Giang -TP Hà Tĩnh
2
30
001
TTGDTX-HN-DN Kỳ Anh
Thị trấn Kỳ Anh -H. Kỳ Anh
1
30
002
THPT Kỳ Anh
Thị trấn Kỳ Anh -H. Kỳ Anh
1
30
003
THPT Nguyễn Huệ
Xã Kỳ Phong -H. Kỳ Anh
1
30
004
THPT Kỳ Lâm
Xã Kỳ Lâm -H. Kỳ Anh
1
30
005
TTGDTX- HN- DN Cẩm Xuyên
  Cẩm Quan , H. Cẩm Xuyên
1
30
006
THPT Cẩm Xuyên
Thị trấn Cẩm xuyên -H. Cẩm Xuyên
2NT
30
007
THPT Cẩm Bình
Xã Cẩm Bình -H. Cẩm Xuyên
2NT
30
008
THPT Hà Huy Tập
Xã Cẩm Sơn -H. Cẩm Xuyên
1
30
009
TTGDTX tỉnh Hà Tĩnh
Số 8 ngõ 24 Đường Nguyễn Công Trứ -TP Hà Tĩnh
2
30
010
THPT Phan Đình Phùng
Phường Bắc Hà -TP Hà Tĩnh
2
30
011
THPT Tư thục chất lượng cao Hoàng Xuân Hãn
Phường Thạch Quí – TP Hà Tĩnh
2
30
012
TTGDTX-KTTHHN Thạch Hà
Thị trấn Cày -H. Thạch Hà
2NT
30
013
THPT Lý Tự Trọng
Thị trấn Cày -H. Thạch Hà
2NT
30
014
THPT Nguyễn Trung Thiên
Xã Thạch Khê -H. Thạch Hà
2NT
30
015
TTGDTX Can Lộc
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
2NT
30
016
THPT Can Lộc
Xã Trường Lộc -H. Can Lộc
2NT
30
017
THPT Đồng Lộc
Xã Đồng Lộc -H. Can Lộc
1
30
018
THPT Nghèn
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
2NT
30
019
THPT Nguyễn Văn Trỗi
Xã Thụ Lộc -H. Lộc Hà
2NT
30
020
TTGDTX-KTTHHN  Hương Khê
Xã Phú Phong - H. Hương Khê
1
30
021
THPT Hương Khê
Thị trấn Hương Khê -H.Hương Khê
1
30
022
THPT Hàm Nghi
Xã Phúc Đồng -H. Hương Khê
1
30
023
THPT Phúc Trạch
Xã Phúc Trạch -H. Hương Khê
1
30
024
TTGDTX Hương Sơn
Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn
1
30
025
THPTDL Nguyễn Khắc Viện
Xã Sơn Bằng -H. Hương Sơn
1
30
026
THPT Hương Sơn
Thị trấn Phố Châu -H.Hương Sơn
1
30
027
THPT Lê Hữu Trác I
Xã Sơn Châu -Huỵên Hương Sơn
1
30
028
THPT Lê Hữu Trác II
Xã Sơn Hòa -H. Hương Sơn
1
30
029
THPT Cao Thắng
Xã Sơn Tây -H. Hương Sơn
1
30
030
TTGDTX- KTTHHN  Đức Thọ
Xã Tùng ảnh -H. Đức Thọ
2NT
30
031
THPT Lê Hồng Phong
Xã Bùi Xá -H. Đức Thọ
2NT
30
032
THPT Minh Khai
Thị trấn Đức Thọ -H. Đức Thọ
2NT
30
033
THPT Trần Phú
Xã Đức Thủy -H. Đức Thọ
2NT
30
034
THPT Đức Thọ
Xã Đức Lạng -H. Đức Thọ
1
30
035
TTGDTX Hồng Lĩnh
Xã Đậu Liêu-Thị xã Hồng Lĩnh
1
30
036
THPT Hồng Lĩnh
Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh
1
30
037
TTGDTX Nghi Xuân
Thị trấn Nghi Xuân -H.Nghi Xuân
2NT
30
038
THPT Nguyễn Du
Xã Tiên Điền -H. Nghi Xuân
2NT
30
039
THPT Nguyễn Công Trứ
Thị trấn Xuân An -H. Nghi Xuân
2NT
30
040
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Đường Hà Hoàng, X Thạch Trung -TP Hà Tĩnh
2
30
041
THPT Lê Quý Đôn
Xã Thạch Đài -H. Thạch Hà
2NT
30
042
THPT DL Can Lộc
Thị trấn Can Lộc -H. Can Lộc
2NT
30
043
THPTDL Cẩm Xuyên
Thị trấn Cẩm Xuyên -H.Cẩm Xuyên
2NT
30
044
THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Xã Kỳ Thư-H. Kỳ Anh
1
30
045
THPT  Mai Thúc Loan
Xã Thạch Châu -H. Lộc Hà
2NT
30
046
THPT Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang
1
30
047
TTGDTX Vũ Quang
Thị trấn Vũ Quang -H. Vũ Quang
1
30
048
THPT Nguyễn Đổng Chi
Xã Ích Hậu -H. Lộc Hà
2NT
30
049
THPT Mai Kính
Xã Việt Xuyên-H. Thạch Hà
2NT
30
050
THPT Nghi Xuân
Xã Xuân Giang -H. Nghi Xuân
2NT
30
051
THPT Hồng Lam
Phường Bắc Hồng -Thị xã Hồng Lĩnh
1
30
052
TT GDTX -HNDN Thành phố Hà Tĩnh
Phường Thạch Linh -TP Hà Tĩnh
2
30
053
THPT Nguyễn Đình Liễn
Xã Cẩm Dương, H. Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
2NT
30
054
THPT Lê Quảng Chí
Xã Kỳ Long, H. Kỳ Anh, Tỉnh  Hà Tĩnh
1
30
055
THPT Gia Phố
Xóm 8, X.Gia Phố, H. Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh
1
30
056
Trung tâm KTTH-HN Can Lộc
Xóm12,TT Nghèn, H.Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh.
2NT
30
057
Trung tâm KTTH-HN Cẩm xuyên
 Xã Cẩm Quan, H.Cẩm Xuyên,tỉnh Hà Tĩnh.
1
30
058
THPT công lập Thành Sen
Xã Thạch Trung,  TP. Hà Tĩnh
2
30
059
Trung  tâm  KTTH-HN Hương Sơn
Khối 9, TT PhốChâu,H.HươngSơn, tỉnh Hà Tĩnh.
1
30
060
TC Nghề  Hà Tĩnh  
Số 454 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.
2
30
061
CĐ nghề Việt Đức Hà Tĩnh
Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh
2
30
062
THPT DL Nguyễn Thiếp
XómCống19,X.Phú Lộc,H.Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH