Mã trường THPT tại Hà Giang | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Hà Giang

Ma truong THPT tai Ha Giang


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
05
012
THPT Chuyên
P. Minh Khai, TX Hà Giang
1
05
013
THPT Lê Hồng Phong
P.Minh Khai,  TX Hà Giang
1
05
014
THPT Ngọc Hà
P. Ngọc Hà, TX Hà Giang
1
05
015
PTDT Nội trú tỉnh
P.Minh Khai, TX Hà Giang
1
05
016
THPT Đồng Yên
Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang
1
05
017
THPT Mèo Vạc
TT. Mèo Vạc,  H.Mèo Vạc
1
05
018
THPT Yên Minh
TT. Yên Minh, H.Yên minh
1
05
019
THPT Quản Bạ
TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ
1
05
020
THPT Vị Xuyên
TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên
1
05
021
THPT Việt Lâm
TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên
1
05
022
THPT Bắc Mê
Xã Yên Phú, H.Bắc Mê
1
05
023
THPT Hoàng Su Phì
TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì
1
05
024
THPT Xin Mần
Xã Cốc Pài, H Xín Mần
1
05
025
THPT Việt Vinh
TT. Việt Quang, H.Bắc Quang
1
05
026
THPT Đồng Văn
Xã Đồng Văn, H.Đồng Văn
1
05
027
THPT Xuân Giang
Xã Xuân Giang, H.Quang Bình
1
05
028
THPT Hùng An
Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang
1
05
029
THPT Liên Hiệp
Xã Liên Hiệp, huyện Bắc quang
1
05
030
Cấp 2-3 Tân Quang
xã Tân Quang, huyện Bắc quang
1
05
031
Trung tâm GDTX Tỉnh
P. Minh Khai, TX Hà Giang
1
05
032
Trung tâm GDTX Đồng Văn
Xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn
1
05
033
Trung tâm GDTX Mèo Vạc
TT. Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
1
05
034
Trung tâm GDTX Yên Minh
TT. Yên Minh, huyện Yên Minh
1
05
035
Trung tâm GDTX Quản Bạ
TT. Tam Sơn, huyện Quản Bạ
1
05
036
Trung tâm GDTX Vị Xuyên
TT. Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên
1
05
037
Trung tâm GDTX Bắc Mê
TT. Bắc Mê, huyện Bắc Mê
1
05
038
Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì
TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì
1
05
039
Trung tâm GDTX Xín Mần
Xã Cốc Pài, huyện Xín Mần
1
05
040
Trung tâm GDTX Bắc Quang
TT. Việt Quang, H. Bắc Quang
1
05
041
THPT Thông Nguyên
Xã Thông Nguyên, H Hoàng Su Phì
1
05
042
Trung tâm GDTX Quang Bình
Huyện Quang Bình
1
05
043
Cấp 2-3 Phương Tiến
Xã Phương Tiến, H Vị Xuyên
1
05
044
THPT Quang Bình
Xã Yên Bình-H Quang Bình
1
05
045
Trường PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh
TT Yên Minh, H. Yên Minh
1
05
046
Trường PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang
TT Việt Quang, H. Bắc Quang
1
05
047
THCS và THPT Minh Ngọc
Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê
1
05
048
THCS và THPT Linh Hồ
Xã Lĩnh Hồ, H. Vị Xuyên
1
05
049
THCS và THPT Nà Chì
Xã Nà Chì, H. Xín Mần
1
05
050
Trường TC nghề Hà Giang
Phường Quang Trung, TX Hà Giang
1
05
051
THPT Mậu Duệ
Xã Mậu Duệ, H. Yên Ninh, Hà Giang
1
05
052
THPT Quang Bình
Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang, Hà Giang
1
05
053
THPT  Quyết Tiến
Xã Quyết Tiến, Quản Bạ, Hà Giang
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH