Mã trường THPT tại Điện Biên | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Điện Biên


Ma truong Thpt tai Dien Bien


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu
vực
62
000
Sở GD&ĐT
Phố 8-Mường Thanh
1
62
001
THPT thành phố Điện Biên Phủ
Phố 7-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ
1
62
002
THPT Chuyên Lê Quí Đôn
Phố 10-Mường Thanh Thành phố ĐB Phủ
1
62
003
THPT Phan Đình Giót
Phố 5-Him Lam-Thành phố ĐB Phủ
1
62
004
THPT DT Nội Trú Tỉnh
Phố 4-Tân Thanh-Thành phố ĐB Phủ
1
62
005
Trung Tâm GDTX Tỉnh
Phố 5-Thanh Bình-Thành phố ĐB Phủ
1
62
006
Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ
Phố4 -Him Lam -Thành phố Điện Biên Phủ
1
62
007
THPT TX Mường Lay
Phường Na Lay-TX Mường Lay
1
62
008
Phòng GD&ĐT TX Mường Lay
Phường Na Lay-TX Mường Lay
1
62
009
THPT H. Điện Biên
Xã Noong Hẹt-H. Điện Biên
1
62
010
THPT Thanh Chăn
Xã Thanh Chăn-H. Điện Biên
1
62
011
Phòng GD&ĐT H. Điện Biên
TT Mường Thanh-H. Điện Biên
1
62
012
THPT Tuần Giáo
Khối 2A -H. Tuần Giáo
1
62
013
THPT Mường Ảng
H. Mường ảng
1
62
014
Phòng GD&ĐT H. Tuần Giáo
Khối 1-H. Tuần Giáo
1
62
015
THPT Mường Chà
TT Mường Chà
1
62
016
Phòng GD&ĐT H. Mường Chà
TT Mường Chà
1
62
017
THPT Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi-TT tủa Chùa
1
62
018
Phòng GD&ĐT H. Tủa Chùa
Phố Thắng Lợi-TT tủa Chùa
1
62
019
THPT Trần Can
Thị trấn-H. ĐB Đông
1
62
020
Phòng GD&ĐT H. Điện Biên Đông
Thị trấn-H. ĐB Đông
1
62
021
Phòng GD&ĐT H. Mường Nhé
Xã Mường Nhé-H. Mường Nhé
1
62
022
THPT Mường Nhà
Xã Mường Nhà-H. Điện Biên
1
62
023
THPT Mường Luân
Xã Mường Luân-H. Điện Biên Đông
1
62
024
THPT Nà Tấu
Xã Nà tấu-H. Điện Biên
1
62
025
THPT Búng Lao
Xã Búng Lao-H. Mường Ảng
1
62
026
TT GDTX H. Điện Biên Đông
Thị trấn-H. ĐB Đông
1
62
027
Trung tâm GDTX H. Điện Biên
Thanh Xương-H. Điện Biên
1
62
028
Trung tâm GDTX H. Mường Chà
Thị trấn-H. Mường Chà
1
62
029
Trung tâm GDTX huyện Tủa Chùa
Thị trấn-huyện Tủa Chùa
1
62
030
Trung tâm GDTX huyện Tuần Giáo
Thị trấn-huyện Tuần Giáo
1
62
031
THPT Huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé-Huyện Mường Nhé
1
62
032
Phòng GD&ĐT Huyện Mường ảng
Thị trấn Mường ảng
1
62
033
THPT Mùn Chung
Xã Mùn Chung-Huyện tuần Giáo-Tỉnh Điện Biên
1
62
034
TT GDTX H. Mường Ảng
TT Mường Ảng H. Mường Ảng
1
62
035
THPT Chà Cang
Xã Chà Cang- H. Mường Nhé
1
62
036
THPT Tả Sìn Thàng
Xã Tả Sìn Thàng- H. Tủa Chùa
1
62
037
TT GDTX  Huyện Mường Nhé
X· M­êng NhÐ-HuyÖn M­êng NhÐ
1
62
038
Trường Dạy nghề Tỉnh Điện Biên
P. Thanh Bình , TP Điện Biên
1
62
039
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên
Phường Nam Thanh- T.P Điện Biên Phủ
1
62
040
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo- huyện Tuần Giáo
1
62
041
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tủa Chùa
Khu Thành Công- T.Trấn Tủa Chùa- huyện Tủa Chùa
1
62
042
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng- huyện Mường Ảng
1
62
043
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé- huyện Mường Nhé
1
62
044
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông
Thị trấn huyện Điện Biên Đông- huyện Điện Biên Đông
1
62
045
Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Mường Chà
Thị trấn mường Chà- huyện Mường Chà
1
62
046
Trường THPT Thanh Nưa
Xã Thanh Nưa- huyện Điện Biên
1


Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH