Mã trường THPT tại Bắc Ninh | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Bắc Ninh


Ma truong Thpt tai Bac Ninh


19

Sở GD&ĐT Bắc Ninh


19

Phòng GD&ĐT Tp Bắc Ninh

2
19

Phòng GD&ĐT Yên Phong

2NT
19

Phòng GD&ĐT Quế Võ

2NT
19

Phòng GD&ĐT Tiên Du

2NT
19

Phòng GD&ĐT Từ Sơn

2NT
19

Phòng GD&ĐT Thuận Thành

2NT
19

Phòng GD&ĐT Gia Bình

2NT
19

Phòng GD&ĐT Lương Tài

2NT
19
009
THPT Chuyên Bắc Ninh
Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh
2
19
010
THPT Gia Bình 1
Thị trấn Ngụ -Gia Bình
2NT
19
011
THPT Lê Văn Thịnh
Xã Đông Cứu -Gia Bình
2NT
19
012
THPT Hoàng Quốc Việt
Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh
2
19
013
THPT Hàn Thuyên
Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh
2
19
014
THPT Lương Tài 1
Thị trấn Thứa -Lương Tài
2NT
19
015
THPT Lương Tài  2
Kênh Vàng -Lương Tài
2NT
19
016
THPT Lý Thái Tổ
Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn
2
19
017
THPT Ngô Gia Tự
Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn
2
19
018
THPT Quế Võ 1
Thị trấn Phố Mới -Quế Võ
2NT
19
019
THPT Quế Võ 2
Đông Du -Quế võ
2NT
19
020
THPT Quế Võ 3
Xã Bồng Lai  -Quế Võ
2NT
19
021
THPT Thuận Thành 1
Xã Gia Đông -Thuận Thành
2NT
19
022
THPT Thuận Thành 2
Xã Thanh Khương -Thuận Thành
2NT
19
023
THPT Thuận Thành 3
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
2NT
19
024
THPT Tiên Du 1
Xã Việt Đoàn -Tiên Du
2NT
19
025
THPT Lí Thường Kiệt
Xã Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh
2
19
026
THPT Yên Phong 1
Thị trấn Chờ -Yên Phong
2NT
19
027
THPT Lí Nhân Tông
Xã Vạn An -Yên Phong -TP. Bắc Ninh
2
19
028
THPT Bắc Ninh
Phường Đại Phúc – TP. Bắc Ninh
2
19
029
THPT Gia Bình 3
Thị trấn Đông Bình -Gia Bình
2NT
19
030
THPT Lương Tài 3
Thị trấn Thứa -Lương Tài
2NT
19
031
THPT Nguyễn Du
Xã Võ Cường -Bắc Ninh
2
19
032
THPT Nguyễn Trãi
Thị trấn Chờ -Yên Phong
2NT
19
033
THPT Phố Mới
Thị trấn Phố Mới -Quế Võ
2NT
19
034
THPT Thiên Đức
Thị trấn Hồ -Thuận Thành
2NT
19
035
THPT Trần Nhân Tông
Xã Liên Bão -Tiên Du
2NT
19
036
THPT Từ Sơn
Ph. Tráng Hạ - TX.Từ Sơn
2
19
037
TT GDTX tỉnh Bắc Ninh
Đường Nguyễn Đăng Đạo – TP. Bắc Ninh
2
19
038
TTGDTX Yên Phong
Thị trấn Chờ -Yên Phong
2NT
19
039
TT GDTX Tỉnh số 2
Thị trấn Phố Mới -Quế Võ
2NT
19
040
TT GDTX Tiên Du
Thị trấn Lim -Tiên Du
2NT
19
041
TT GDTX Từ Sơn
Thị trấn Từ Sơn -Từ Sơn
2NT
19
042
TT GDTX Thuận Thành
Thị trấn Hồ  -Thuận Thành
2NT
19
043
TT GDTX Gia Bình
Thị trấn Đông Bình -Gia Bình
2NT
19
044
TT GDTX Lương Tài
Xã Phá Lãng -Lương Tài
2NT
19
045
TC  Nghề Bắc Ninh
Phường Đại Phúc -TP Bắc Ninh
2
19
046
TC Nghề Cơ điện Bắc Ninh
Xã Hạp Lĩnh -Tiên Du
2NT
19
047
THPT Trần Hưng Đạo
Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh
2NT
19
048
THPT Nguyễn Đăng Đạo
Thị trấn Lim -Tiên Du -Bắc Ninh
2NT
19
049
THPT Yên Phong 2
Xã Yên Trung -H. Yên Phong
2NT
19
050
 THPT Hàm Long
Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh
2
19
051
THPT Lê Quý Đôn
Xã Đại Đồng -H. Tiên Du
2NT
19
052
THPT Hải Á
Xã An Thịnh-H. Lương Tài
2NT
19
053
THPT Nguyễn Văn Cừ
Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn
2
19
054
THPT Kinh Bắc
99 Đường 282, X. Hà Mãn, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
2NT
19
055
CĐ Thủy sản
Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
2
19
056
PT năng khiếu TDTT Olympic
Ph. Trang Hạ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh
2
19
057
CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2)
Ph. Đồng Kỵ-TX Từ Sơn
2
19
058
TC nghề KT KT Liênđoàn Lao động
213 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH