Mã trường THPT tại Bắc Kạn | TIN MỚI TUYỂN SINH

Mã trường THPT tại Bắc Kạn

Ma truong THPT tai Bac Kan


Mã tỉnh
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
11
009
THPT Bắc Kạn
P.Sông Cầu TX Bắc Kạn
1
11
010
THPT Chợ Đồn
TT Bằng Lũng -H. Chợ Đồn
1
11
011
THPT Chợ Mới
Xã Yên Đĩnh -H. Chợ Mới
1
11
012
THPT Na Rỳ
TT Yến Lạc -H. Na Rỳ
1
11
013
THPT Ngân Sơn
Xã Vân Tùng -H. Ngân Sơn
1
11
014
Trường PTDTNT tỉnh
P.Sông Cầu TX Bắc Kạn
1
11
015
THPT Nà Phặc
TT Nà Phặc -H. Ngân Sơn
1
11
016
THPT Bộc Bố
Xã Bộc Bố -H. Pác Nặm
1
11
017
THPT Phủ Thông
TT Phủ Thông -H. Bạch Thông
1
11
018
THPT Ba Bể
TT Chợ Rã -H. Ba Bể
1
11
019
THPT Chuyên
P. Sông Cầu -TX Bắc Kạn
1
11
020
THPT Yên Hân
Xã Yên Hân -H. Chợ Mới
1
11
021
Trung tâm GDTX tỉnh
Phường Minh Khai-TX Bắc Kạn
1
11
022
THPT Dân lập Hùng Vương
Phường Chí Kiên TX Bắc Kạn
1
11
023
THPT Quảng Khê
Xã Quảng khê -H Ba Bể
1
11
024
THPT Bình Trung
Xã Bình Trung – H Chợ Đồn
1
11
025
TT Kỹ thuật TH- HN Bắc Kạn
Phường Sông Cầu - Thị xã Bắc Kạn- Bắc Kạn
1
11
026
TT GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
Thị trấn Chợ Rã - H. Ba Bể - Tỉnh Bắc Kạn
1
11
027
TC nghề Bắc Kạn
P. Phùng Chí Kiên  - Thị xã Bắc Kạn- Bắc KạnPhản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH