10 kết luận của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận | TIN MỚI TUYỂN SINH

10 kết luận của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Phát  biểu kết luận tại “Buôỉ Góp ý dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2015”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết thì trước ngày 10/02 sẽ ban hành quy chế tuyển sinh 2015.  Đồng thời Bộ trưởng kết luận 10 nội dung liên quan đến kỳ thi.
Về các ý đề xuất tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng phương án này là "hình hài" của phương án cho đến khi chúng ta có học sinh lớp 12 học chương trình và sách giáo khoa mới. Như vậy, phương án này sẽ ổn định và nếu có thay đổi thì đến năm 2021 mới thay đổi. Năm 2016 có thể sẽ có thay đổi một vài chi tiết nhưng tổng thể sẽ giữ ổn định.

10 kết luận của bộ trưởng Phạm Vũ Luận như sau:

► Kỳ thi THPT quốc gia nằm trong 2 lộ trình đổi mới thi và kiểm tra, nhằm thay đổi cách dạy cách học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Kỳ thi tổ chức theo nguyên tắc lấy lợi ích lâu dài của học sinh làm mục tiêu chính.  
► Quy chế thi sẽ được giữ ổn định đến khi lớp học sinh học theo chương trình sách giáo khoa mới thi tốt nghiệp THPT. 
► Thang điểm: Bộ sẽ tiếp thu ý kiến và có thể duy trì thang điểm 10.
► Thí sinh tự do đăng ký thi ở đâu cũng được. Thí sinh đang học THPT đăng ký thi theo trường.
► Cấu trúc đề thi gồm nhiều câu, trong đó có câu dễ và câu khó. Mô hình đề thi sẽ giống như các năm trước. Thông tin trên Atlas địa lý được ghi trên đề thi. 
► Tất cả các trường đều có quyền xét đợt 1, trường nào thiếu mới xét các đợt tiếp theo 
► Các trường ĐH xếp phòng và chuyển dữ liệu cho các sở GD-ĐT in giấy báo dự thi 
► Thời gian công bố quy chế chính thức trong 10 ngày đầu của tháng 2-2015 
► Tuyển vượt chỉ tiêu vài phần trăm cũng có thể chấp nhận được. Nếu cố ý tuyển vượt chỉ tiêu thì sẽ kỷ luật 
► Cụm thi tỉnh và liên tỉnh: Chọn phương án tố chức thi như đã nêu trong quyết định 3538. Mỗi cụm thi liên tỉnh phải bao gồm ít nhất 2 tỉnh. Duy trì cụm thi địa phương để giúp các thí sinh khó khăn và chỉ muốn xét tốt nghiệp THPT. Cụm thi này cũng do các trường ĐH chủ trì.
Phản ứng:

Không có nhận xét nào:

Design by: tinmoituyensinh.org | Copyright © TIN MỚI TUYỂN SINH